Το μπεστ σελερ του μίσους: Τα «πρωτόκολλα των σοφών της σιών στην ελλάδα», 1920-2013