Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης η δήθεν διαπραγμάτευση