Άρθρα

Ψηφιακός κόσμος και η θέση της Aριστεράς

    Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των σημερινών κοινωνιών. Αποτελούν ένα στοιχείο της καθημερινότητας αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ένα σημαντικό…