Άρθρα

Ψηφιακός κόσμος και η θέση της Aριστεράς

    Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των σημερινών κοινωνιών. Αποτελούν ένα στοιχείο της καθημερινότητας αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ένα σημαντικό…

Η φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου αναγκαία πράξη για την έξοδο από την κρίση

 Σύμφωνα με πάρα πολλές επιστημονικά έγκυρες και επαρκώς τεκμηριωμένες εργασίες, η συμβολή του κεφαλαίου στα φορολογικά έσοδα των κρατών διεθνώς βαίνει συνεχώς μειούμενη. Η…

Για τη ριζοσπαστική πολιτική ηθική και στρατηγική της Αριστεράς

Το βιβλίο του Γ. Μηλιού[1] αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της τελευταίας τριετίας: περιέχει θεωρητικές και πολιτικές αναλύσεις, περιγραφές και εκτιμήσεις της κατάστασης, αποσαφηνίζει και επεξηγεί…