ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Η φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου αναγκαία πράξη για την έξοδο από την κρίση

 Σύμφωνα με πάρα πολλές επιστημονικά έγκυρες και επαρκώς τεκμηριωμένες εργασίες, η συμβολή του κεφαλαίου στα φορολογικά έσοδα των κρατών διεθνώς βαίνει συνεχώς μειούμενη. Η…