ΣΥΡΙΖΑ

Για τη ριζοσπαστική πολιτική ηθική και στρατηγική της Αριστεράς

Το βιβλίο του Γ. Μηλιού[1] αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της τελευταίας τριετίας: περιέχει θεωρητικές και πολιτικές αναλύσεις, περιγραφές και εκτιμήσεις της κατάστασης, αποσαφηνίζει και επεξηγεί…